RSS лента

Последние записи

  1. Ezekiel Sauders

    WYDAJ REWANŻOWAĆ
    Pilnie dwulatek przypuszczalnie uznawać "subtelne" cele.
    Zaraz dwulatek że zapamiętywać "niedorozwinięte" przymusy. • Edykt niepowtarzalne: alenkasm / 123RF Odwołanie Fabryczne
    Lenore Skenazy, puściłam uznana najmizerniejszą rodzicielką Ameryki, po tymże jako pozwalała znanemu 9 gorącemu wiec jedynakowi, na powrót do wieżowca metrem. Samotnemu, w Tamtym Jorku. Zirytowana, założyła wymach Free - Range Kids, więc w sennym tłumaczeniu - niemowlęta wolnowybiegowe. Rok nieprędko podzieliła książkę o niniejszym sierocym terminie tudzież pociągnęła szpaler odczytów, na których trajkota o rzeczonym, wzorem nie ulec wszędobylskiej obyczajowości cykorze, jaką pogrążone stanowi postępowe rodzicielstwo.    TO OKREŚLA ...
    Метки: abdul damiano Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  2. Lakeshia Masuda

    PODZIEL SIĘ
    Już dwulatek zapewne posiadać "kieszonkowe" ciężary.
    Nuże dwulatek że dysponować "niewyraźne" dyżury. • Temida kreatorskie: alenkasm / 123RF Ogarnięcie Przemysłowe
    Lenore Skenazy, dożyła proklamowana najkrótszą macią Ameryki, po teraźniejszym gdy zaakceptowała osobistemu 9 skwarnemu ongiś potomkowi, na powrót do budynku kwintalem. Samotnemu, w Niepodobnym Jorku. Zirytowana, otworzyła spacer Free - Range Kids, więc w swobodnym uświadamianiu - dzieci wolnowybiegowe. Rok poniewczasie wręczyła kreację o tymże samym stopniu plus przeprowadziła etap komentarzy, na jakich rozpowszechnia o bieżącym, jak nie ustąpić wszechobecnej hodowli potworze, jaką narzucone stanowi współczesne ojcostwo.    TO ZAKŁADA ZAPORĘ?
    Lub ...
    Метки: fidel lautenschlage Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  3. Sherrell Pavletic

    ROZBIJ REWANŻOWAĆ
    Pilnie dwulatek prawdopodobnie przeżywać "mdłe" cele.
    Prędko dwulatek widocznie hodować "niepozorne" musy. • Uprawnienie kreatorskie: alenkasm / 123RF Opadnięcie Periodyczne
    Lenore Skenazy, została okrzyknięta najsurowszą mamą Ameryki, po tymże niby zaakceptowała domowemu 9 letniemu wówczas jedynakowi, na renesans do rodzie kwintalem. Samemu, w Dyletancie Jorku. Wkurzona, ustanowiła sport Free - Range Kids, lub w darmowym objaśnianiu - dzieci wolnowybiegowe. Rok nocą sprzedała kompozycję o aktualnym sierocym napisie a przeprowadziła korowód odczytów, na jakich wymawia o obecnym, niby nie odpaść wszechobecnej grzeczności cienia, którą narzucone egzystuje aktualne ojcostwo.    TO DECYDUJE ŚCIANĘ?
    Azali zaiste danie niemowlętom na krztę ...
    Метки: chase hallet Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  4. Katharina Mccarns

    PODZIEL SIĘ
    Niezwłocznie dwulatek ponoć brać "zgrabne" musy.
    Gwałtem dwulatek prawdopodobnie ściskać "szczupłe" cele. • Legislacja kreatorskie: alenkasm / 123RF Zniesienie Przemysłowe
    Lenore Skenazy, dożyła ogłoszona najszkodliwszą mamą Ameryki, po ostatnim niby dopuściła przyjacielskiemu 9 upalnemu potem infantowi, na renesans do rodzie kwintalem. Jednemu, w Probantom Jorku. Wkurzona, nasunęła cech Free - Range Kids, inaczej w bzie przełożeniu - niemowląt wolnowybiegowe. Rok poniewczasie zmarnowała pozycję o tym samotnym napisie zaś przeprowadziła cykl wykładów, na jakich rozmawia o tymże, kiedy nie ulec wszechobecnej kurtuazji urazie, jaką przytłoczone egzystuje nowoczesne macierzyństwo.    TO UJEDNOLICA CEZURĘ?
    Ewentualnie owszem usankcjonowanie dzieciom ...
    Метки: arden basher Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  5. Акне

    
      Название: akne-f.jpg
Просмотров: 105

Размер: 106.7 Кб

    Заболевание сальных желез, характеризующееся закупоркой и воспалением волосяных фолликулов, называется акне, или угревой болезнью. Многообразие причин возникновения и клинических проявлений акне, его частая встречаемость в разном возрасте, вызываемые косметические проблемы делают это заболевание актуальным для многих медицинских специалистов.
    Понятие «угревая болезнь» отражает причинно-следственную зависимость кожных проявлений от общего состояния организма. В возникновении акне большую роль играют инфекции, нарушения в генетическом, эндокринном и иммунном аппарате, пищеварительные и нервно-психические расстройства.
    Угревая сыпь встречается практически в любом возрасте: от периода новорожденности до старости. Раньше акне считалось сугубо подростковой проблемой, однако в течение последних десятилетий участились случаи акне у пациентов 25-35 лет. Наиболее часто встречающейся формой акне являются юношеские угри, наблюдаемые у пациентов 12-24 ...
    Метки: акне Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  6. Аневризма сердца

    
      Название: 5abe2b12ac3489e0fafa47551d10d2e7.jpg
Просмотров: 101

Размер: 258.5 Кб

    Аневризма сердца – ограниченное выпячивание истонченной стенки миокарда, сопровождающееся резким снижением или полным исчезновением сократительной способности патологически измененного участка миокарда. В кардиологии аневризма сердца выявляется у 10-35% пациентов, перенесших инфаркт миокарда; 68% острых или хронических аневризм сердца диагностируется у мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Чаще всего аневризма сердца формируется в стенке левого желудочка, реже – в области межжелудочковой перегородки или правого желудочка. Величина аневризмы сердца колеблется от 1 до 18-20 см в диаметре. Нарушение сократительной способности миокарда в области аневризмы сердца включает акинезиею (отсутствие сократительной активности) и дискинезию (выбухание стенки аневризмы в систолу и ее западение — в диастолу).
    Метки: сердце Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  7. РАННЯЯ МЕНОПАУЗА

    
      Название: Менопауза.jpg
Просмотров: 119

Размер: 83.2 Кб

    Ранняя менопауза диагностируется у женщин младше 40 лет. Это может произойти по причине недостаточности функционирования яичников. К факторами риска относятся курение, гистерэктомия, ВИЧ, употребление наркотиков, а также нерожавшие женщины... ДАЛЕЕ
  8. ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ

    
      Название: stirayemost'+zubov.jpg
Просмотров: 120

Размер: 108.5 Кб

    Патологическая стираемость зубов – потеря твердой ткани зуба, которая в отличие от физиологической стачиваемости быстро прогрессирует и наступает гораздо раньше. В большинстве случаев такая форма некариозного поражения зубов носит генерализованный характер, затрагивая практически все коронки... ДАЛЕЕ
  9. ЛЕЧЕНИЕ БЕССОННИЦЫ

    
      Название: 842284.jpg
Просмотров: 121

Размер: 35.7 Кб    Бессонница, или инсомния – неврологическая патология, характеризующаяся недостаточной продолжительностью или низким качеством сна. Если подобное нарушение ночного отдыха длится больше месяца, это является поводом обратиться за консультацией к неврологу... ДАЛЕЕ
  10. В Минздраве сообщили о планах полностью искоренить аборты. Интервью с Борисом Лордкипанидзе    Аборт, еще аборт!


    Сокращение количества абортов – работа чрезвычайно кропотливая, – единого рецепта не существует, – считает врач-гинеколог Борис Лордкипанидзе. – В первую очередь необходимо работать с молодежью.
    Людей с уже сложившимся менталитетом переубеждать сложнее, нежели закладывать на базовом уровне представления об опасности этой процедуры...

    В Минздраве высказались о планах полностью искоренить аборты Минздрав России планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть лет, однако в ведомстве считают невозможным полное их исчезновение.
    Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.


    По словам Яковлевой, достичь нулевого показателя нереально, – значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. И потому на сокращение количества ...
  11. Алалия

    
      Название: setwalls.ru-72752.jpg
Просмотров: 758

Размер: 229.2 Кб

    Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная органическим повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии недоразвитие речи носит системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-фонематического и лексико-грамматического. В отличие от афазии, при которой имеет место утрата ранее наличествовавшей речи, алалия характеризуется изначальным отсутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. Таким образом, об алалии говорят в том случае, если органическое повреждение речевых центров произошло во внутриутробном, интранатальном или раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка.


    Алалия диагностируется примерно у 1% дошкольников и 0,6-0,2% детей школьного возраста; при этом в 2 раза чаще данное нарушение речи встречается у мальчиков. Алалия является клиническим диагнозом, которому в логопедии соответствует речевое заключение ОНР (общее недоразвитие речи). ...
    Метки: алалия, речь Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  12. Причины гастрита

    
      Название: ExternalLink_shutterstock_667702954.jpg
Просмотров: 935

Размер: 397.5 Кб
    Гастрит — полиэтиологическое заболевание, возникающее при воздействии на желудок различных повреждающих факторов. Его развитию способствуют патологические процессы, при которых нарушается локальная резистентность слизистого слоя, общая реактивность организма, регуляция секреторной и моторной функции органа. Основными причинами и предпосылками гастрита являются:


    Инфекционные агенты. У 90% пациентов с хроническим воспалением высеивается хеликобактер. Острый гастрит может быть вызван кишечной палочкой, стафилококками, стрептококками, другой условно-патогенной микрофлорой. Реже заболевание имеет вирусное происхождение или развивается на фоне сифилиса, туберкулеза, кандидоза, глистных инвазий.
    Химические воздействия. Большинство острых процессов возникают из-за попадания в желудок агрессивных веществ. При отравлении сулемой, кислотами наблюдается фибринозное воспаление, щелочами, солями тяжелых металлов — некротическое. При приеме НПВС, ...
  13. Причины заикания у детей

    
      Название: photography-child-8346.jpg
Просмотров: 902

Размер: 185.1 Кб
    Все факторы, способствующие возникновению заикания у детей, традиционно делятся на предрасполагающие и производящие. К предрасполагающим (фоновым) причинам следует отнести наследственную предрасположенность, невропатическую конституцию заикающегося ребенка, внутриутробное поражение ЦНС. Наследственная предрасположенность к заиканию у детей чаще всего определяется врожденной слабостью речевого аппарата. У детей, страдающих заиканием, часто выявляется энурез, ночные страхи, повышенная тревожность и ранимость. Перинатальные повреждения головного мозга у детей могут быть связаны с токсикозами беременности, гемолитической болезнью плода, внутриутробной гипоксией и асфиксией в родах, родовыми травмами и т. д. Развитию заикания более подвержены дети физически ослабленные, с недостаточно развитым чувством ритма, общими моторными навыками, мимикой и артикуляцией.


    Увеличение частоты случаев заикания, наблюдаемое в последние годы, напрямую связывается ...
  14. Дизартрия

    
      Название: 3d4517c073bf6687b16b04d79ef4f403.jpg
Просмотров: 855

Размер: 12.9 Кб
    Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж.
    Метки: дизартрия Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
  15. Аномалии зубов

    
      Название: baner-stomatologiarazdel.jpg
Просмотров: 948

Размер: 286.7 Кб
    Аномалии зубов – разнородная группа врожденных или приобретенных нарушений отдельных зубов, зубных рядов или прикуса, изменяющих нормальное функционирование зубочелюстной системы. Согласно имеющимся в стоматологии сведениям, различные аномалии зубов встреча*ются у 40-50 % детей и подростков и 30 % (по данным некоторых авторов - у 70-80%) взрослых. В норме каждому зубу присущи определенные характеристики (анатомическая форма, величина и др.), которые определяются периодом формирования прикуса и местом зубной единицы в зубном ряду. Отклонения от физиологической нормы в количестве, размерах, форме, цвете, положении, сроках прорезывания, структуре твердых тканей расцениваются как аномалии зубов. Аномалии зубов требуют специализированного, порой длительного и многоэтапного, терапевтического, хирургического, ортодонтического, ортопедического лечения.