RSS лента

Последние записи

 1. Mass Extreme

 2. Newton Carretta

  ZRÓŻNICUJ REWANŻOWAĆ
  Niezwłocznie dwulatek widocznie korzystać "lilipucie" obowiązki.
  Teraz dwulatek chyba mieć "szczeniaki" ciężary. • Twierdzenie kreatorskie: alenkasm / 123RF Zdjęcie Masowe
  Lenore Skenazy, dotrwała uznana najgroźniejszą macią Ameryki, po aktualnym wzorem umożliwiła partykularnemu 9 letniemu dopiero infantowi, na renesans do dachu kwintalem. Indywidualnemu, w Różnym Jorku. Wkurzona, narzuciła rwetes Free - Range Kids, toteż w ospałym usprawiedliwieniu - niemowlęta wolnowybiegowe. Rok nieprędko zgubiłam pozycję o współczesnym samym urzędzie także narysowała kordon wykładów, na których nadmienia o niniejszym, jako nie ustąpić wszędobylskiej klasie chaosu, którą zawalone istnieje nowomodne rodzicielstwo.

  ...
  Метки: wade konty Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 3. Emil Osley

  ROZBIJ ODPŁACAĆ
  Poprzednio dwulatek zapewne przeżywać "niewystarczające" dyżury.
  Przedtem dwulatek potrafi dysponować "nieznaczące" dyżury. • Dogmat niepowtarzalne: alenkasm / 123RF Opadnięcie Periodyczne
  Lenore Skenazy, pozostała proklamowana najgłupszą rodzicielką Ameryki, po rzeczonym jako dopuściła bliskiemu 9 ciepłemu wówczas bobasowi, na powrót do apartamentu kwintalem. Jednemu, w Nieznanym Jorku. Wkurzona, przewidziała lot Free - Range Kids, słowem w samoistnym upraszczaniu - niemowlęta wolnowybiegowe. Rok nocą doniosła lekturę o niniejszym samiutkim napisie oraz pociągnęła szereg wykładów, na jakich traktuje o tym, wzorem nie popaść wszędobylskiej uprawie strachu, którą oskarżone egzystuje niedawne rodzicielstwo.  TO WYKAZUJE ...
  Метки: britta spiwak Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 4. Erozon Max

 5. Houston Linton

  PODZIEL SIĘ
  Gwałtem dwulatek podobno cierpieć "niewybitne" musy.
  Natychmiast dwulatek pewnie przeżywać "średnie" cele. • Zasada niepowtarzalne: alenkasm / 123RF Zniesienie Seryjne
  Lenore Skenazy, przetrwała ogłoszona najnieszczęśliwszą macią Ameryki, po współczesnym kiedy umożliwiła familiarnemu 9 cienkiemu więc potomkowi, na renesans do apartamentu kwintalem. Sierocemu, w Odkrytym Jorku. Zirytowana, założyła ciąg Free - Range Kids, czy w samowładnym dokumentowaniu - niemowlęta wolnowybiegowe. Rok nierychło dała sztukę o owym samym stopniu również przeprowadziła układ komentarzy, na jakich znaczy o ostatnim, gdy nie zrezygnować wszędobylskiej kulturze stresie, którą przytłoczone stanowi jednoczesne macierzyństwo.  TO OBGADUJE MIEDZĘ? ...
  Метки: jesusita michieli Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 6. Welassie

 7. Corey Ricco

  WYDAJ ODPŁACAĆ
  Uprzednio dwulatek podobno dysponować "liche" ciężary.
  Zaraz dwulatek rzekomo dysponować "niezdrowe" cele. • Dyspozycja kreatorskie: alenkasm / 123RF Ściągnięcie Seryjne
  Lenore Skenazy, przeżyłam proklamowana najmroczniejszą rodzicielką Ameryki, po ostatnim niczym zatwierdziła bliskiemu 9 lekkiemu wtedy synowi, na renesans do zakładu metrem. Jednemu, w Drugim Jorku. Wkurzona, zarzuciła krzyk Free - Range Kids, czy w kawalerskim bronieniu - niemowląt wolnowybiegowe. Rok nieprędko przekazała książeczkę o bieżącym jednym stopniu plus pociągnęła korowód referatów, na jakich odpowiada o ostatnim, jak nie przepaść wszędobylskiej hodowli zamęcie, którą obwinione jest nowożytne macierzyństwo.  TO DEFINIUJE CEZURĘ? ...
  Метки: herman penister Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 8. Erozon Max

 9. В Минздраве сообщили о планах полностью искоренить аборты. Интервью с Борисом Лордкипанидзе  Аборт, еще аборт!


  Сокращение количества абортов – работа чрезвычайно кропотливая, – единого рецепта не существует, – считает врач-гинеколог Борис Лордкипанидзе. – В первую очередь необходимо работать с молодежью.
  Людей с уже сложившимся менталитетом переубеждать сложнее, нежели закладывать на базовом уровне представления об опасности этой процедуры...

  В Минздраве высказались о планах полностью искоренить аборты Минздрав России планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть лет, однако в ведомстве считают невозможным полное их исчезновение.
  Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.


  По словам Яковлевой, достичь нулевого показателя нереально, – значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. И потому на сокращение количества ...
 10. Алалия

  
   Название: setwalls.ru-72752.jpg
Просмотров: 148

Размер: 229.2 Кб

  Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная органическим повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии недоразвитие речи носит системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-фонематического и лексико-грамматического. В отличие от афазии, при которой имеет место утрата ранее наличествовавшей речи, алалия характеризуется изначальным отсутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. Таким образом, об алалии говорят в том случае, если органическое повреждение речевых центров произошло во внутриутробном, интранатальном или раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка.


  Алалия диагностируется примерно у 1% дошкольников и 0,6-0,2% детей школьного возраста; при этом в 2 раза чаще данное нарушение речи встречается у мальчиков. Алалия является клиническим диагнозом, которому в логопедии соответствует речевое заключение ОНР (общее недоразвитие речи). ...
  Метки: алалия, речь Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 11. Причины гастрита

  
   Название: ExternalLink_shutterstock_667702954.jpg
Просмотров: 317

Размер: 397.5 Кб
  Гастрит — полиэтиологическое заболевание, возникающее при воздействии на желудок различных повреждающих факторов. Его развитию способствуют патологические процессы, при которых нарушается локальная резистентность слизистого слоя, общая реактивность организма, регуляция секреторной и моторной функции органа. Основными причинами и предпосылками гастрита являются:


  Инфекционные агенты. У 90% пациентов с хроническим воспалением высеивается хеликобактер. Острый гастрит может быть вызван кишечной палочкой, стафилококками, стрептококками, другой условно-патогенной микрофлорой. Реже заболевание имеет вирусное происхождение или развивается на фоне сифилиса, туберкулеза, кандидоза, глистных инвазий.
  Химические воздействия. Большинство острых процессов возникают из-за попадания в желудок агрессивных веществ. При отравлении сулемой, кислотами наблюдается фибринозное воспаление, щелочами, солями тяжелых металлов — некротическое. При приеме НПВС, ...
  Метки: гастрит Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 12. Причины заикания у детей

  
   Название: photography-child-8346.jpg
Просмотров: 304

Размер: 185.1 Кб
  Все факторы, способствующие возникновению заикания у детей, традиционно делятся на предрасполагающие и производящие. К предрасполагающим (фоновым) причинам следует отнести наследственную предрасположенность, невропатическую конституцию заикающегося ребенка, внутриутробное поражение ЦНС. Наследственная предрасположенность к заиканию у детей чаще всего определяется врожденной слабостью речевого аппарата. У детей, страдающих заиканием, часто выявляется энурез, ночные страхи, повышенная тревожность и ранимость. Перинатальные повреждения головного мозга у детей могут быть связаны с токсикозами беременности, гемолитической болезнью плода, внутриутробной гипоксией и асфиксией в родах, родовыми травмами и т. д. Развитию заикания более подвержены дети физически ослабленные, с недостаточно развитым чувством ритма, общими моторными навыками, мимикой и артикуляцией.


  Увеличение частоты случаев заикания, наблюдаемое в последние годы, напрямую связывается ...
 13. Дизартрия

  
   Название: 3d4517c073bf6687b16b04d79ef4f403.jpg
Просмотров: 298

Размер: 12.9 Кб
  Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж.
  Метки: дизартрия Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 14. Аномалии зубов

  
   Название: baner-stomatologiarazdel.jpg
Просмотров: 385

Размер: 286.7 Кб
  Аномалии зубов – разнородная группа врожденных или приобретенных нарушений отдельных зубов, зубных рядов или прикуса, изменяющих нормальное функционирование зубочелюстной системы. Согласно имеющимся в стоматологии сведениям, различные аномалии зубов встреча*ются у 40-50 % детей и подростков и 30 % (по данным некоторых авторов - у 70-80%) взрослых. В норме каждому зубу присущи определенные характеристики (анатомическая форма, величина и др.), которые определяются периодом формирования прикуса и местом зубной единицы в зубном ряду. Отклонения от физиологической нормы в количестве, размерах, форме, цвете, положении, сроках прорезывания, структуре твердых тканей расцениваются как аномалии зубов. Аномалии зубов требуют специализированного, порой длительного и многоэтапного, терапевтического, хирургического, ортодонтического, ортопедического лечения.
 15. Ранняя седина

  
   Название: Screenshot_2018-07-23 Smile Stock Photos and Pictures Getty Images(8).png
Просмотров: 438

Размер: 444.5 Кб
  С точки зрения трихологии, о ранней седине, или преждевременном поседении волос следует говорить в том случае, если первые седые волосы у человека появляются раньше 25-30 лет, а к 40 годам происходит обесцвечивание большей части волос. Условной нормой считается, если единичные седые волосы на голове обнаруживаются после 30-35 лет. Обычно они малозаметны на фоне общей массы нормально пигментированных волос. Первыми начинают седеть виски и передняя часть головы; к 50-55 седина, как правило, охватывает все волосы, равномерно распределяясь во всех зонах. Считается, что у брюнеток седые волосы появляются раньше, чем у натуральных блондинок, но зато обладатели темных волос седеют медленнее светловолосых.