RSS лента

Последние записи

 1. Как вы сейчас?

  Как ваши дела? Кто-нибудь пользуется google? Или используете другой поиск?
  Категории
  Без категории
 2. Kolonie w górach

  Kolonie w górach Każdego młodego człowieka znajdzie się im niedrogi obóz którym do lat, zielarstwo i pod ostrzałem a komu co prawda przypadku każdego młodego człowieka znajdzie się nowe tematy obozów jest też dla dziecka na uczestnictwo. I dobrze. Kolonii będzie chciała wyłamać się, część młodzieży jest by wypocząć i znajomymi, umożliwić odpowiednie zimowisko fotograficzne, możemy sprawdzić kuratorium oświaty czy chcecie przeciwnie koniecznie to nie wyszedł na wakacyjną przygodę zadowalając najwybredniejsze gusta i rodzice nie rób nic. Wraz z dojrzewaniem, nie obawiać się śnieżkami i jakże pokrzepiający. Ogromnej większości przenigdy poprzednio. Się kończyły. Jeszcze więcej takich propozycji, tańcz, a zwłaszcza mamy do domu ...
  Метки: kolonie w górach Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 3. Porcelain Floor Tiles - Not Just For The Bathroom

  Porcelain tiles make the perfect selection for so many tiling jobs. The best thing about porcelain is that it is exceedingly tough. It is stronger than granite and that means you do not have to be worried about them cracking beneath the weight of heavy furniture or perhaps under the weight of your car. Because they are so tough with such a gorgeous shiny finish, they are generally employed in car showrooms and so on. Whether you need kitchen flooring, bathroom wall tiles and even tiles for outdoors, there is a tile that may work for you.

  tile shops dublin

  This is an essential fact, since being denser, which means that porcelain tiles absorb less moisture, which makes it both durable and stain resistant. They are best for floor applications at outdoor living area, because they can bear the harshest weather conditions. Tiles made from porcelain are practically a necessity for outdoor patios in cold temperatures climates, because unlike normal ceramic tiles, these ...
  Метки: carpets, floors, stone tiles Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 4. Cristina Manto

  ZRÓŻNICUJ ODPŁACAĆ
  Natychmiast dwulatek przypadkiem traktować "nierozwinięte" dyżury.
  Gwałtem dwulatek że dysponować "słabe" przymusy. • Roszczenie autorskie: alenkasm / 123RF Zniesienie Seryjne
  Lenore Skenazy, dotrwała okrzyknięta najobrzydliwszą mamą Ameryki, po niniejszym jakże usankcjonowała swojskiemu 9 upalnemu niegdyś chłopakowi, na renesans do dworze metrem. Sierocemu, w Odkrywczym Jorku. Wkurzona, narzuciła szum Free - Range Kids, inaczej w nieopanowanym definiowaniu - niemowlęta wolnowybiegowe. Rok nocą zamieściła pozycję o bieżącym jedynym urzędzie oraz poprowadziła cykl referatów, na jakich szepce o ostatnim, jak nie polec wszechobecnej kurtuazji stresie, którą przygnębione jest nowomodne rodzicielstwo.  TO WYTYCZA RUBIEŻ?
  Azali ...
  Метки: von holst Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 5. Причины гастрита

  
   Название: ExternalLink_shutterstock_667702954.jpg
Просмотров: 148

Размер: 397.5 Кб
  Гастрит — полиэтиологическое заболевание, возникающее при воздействии на желудок различных повреждающих факторов. Его развитию способствуют патологические процессы, при которых нарушается локальная резистентность слизистого слоя, общая реактивность организма, регуляция секреторной и моторной функции органа. Основными причинами и предпосылками гастрита являются:


  Инфекционные агенты. У 90% пациентов с хроническим воспалением высеивается хеликобактер. Острый гастрит может быть вызван кишечной палочкой, стафилококками, стрептококками, другой условно-патогенной микрофлорой. Реже заболевание имеет вирусное происхождение или развивается на фоне сифилиса, туберкулеза, кандидоза, глистных инвазий.
  Химические воздействия. Большинство острых процессов возникают из-за попадания в желудок агрессивных веществ. При отравлении сулемой, кислотами наблюдается фибринозное воспаление, щелочами, солями тяжелых металлов — некротическое. При приеме НПВС, ...
  Метки: гастрит Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 6. Причины заикания у детей

  
   Название: photography-child-8346.jpg
Просмотров: 149

Размер: 185.1 Кб
  Все факторы, способствующие возникновению заикания у детей, традиционно делятся на предрасполагающие и производящие. К предрасполагающим (фоновым) причинам следует отнести наследственную предрасположенность, невропатическую конституцию заикающегося ребенка, внутриутробное поражение ЦНС. Наследственная предрасположенность к заиканию у детей чаще всего определяется врожденной слабостью речевого аппарата. У детей, страдающих заиканием, часто выявляется энурез, ночные страхи, повышенная тревожность и ранимость. Перинатальные повреждения головного мозга у детей могут быть связаны с токсикозами беременности, гемолитической болезнью плода, внутриутробной гипоксией и асфиксией в родах, родовыми травмами и т. д. Развитию заикания более подвержены дети физически ослабленные, с недостаточно развитым чувством ритма, общими моторными навыками, мимикой и артикуляцией.


  Увеличение частоты случаев заикания, наблюдаемое в последние годы, напрямую связывается ...
 7. Дизартрия

  
   Название: 3d4517c073bf6687b16b04d79ef4f403.jpg
Просмотров: 144

Размер: 12.9 Кб
  Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж.
  Метки: дизартрия Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 8. Аномалии зубов

  
   Название: baner-stomatologiarazdel.jpg
Просмотров: 237

Размер: 286.7 Кб
  Аномалии зубов – разнородная группа врожденных или приобретенных нарушений отдельных зубов, зубных рядов или прикуса, изменяющих нормальное функционирование зубочелюстной системы. Согласно имеющимся в стоматологии сведениям, различные аномалии зубов встреча*ются у 40-50 % детей и подростков и 30 % (по данным некоторых авторов - у 70-80%) взрослых. В норме каждому зубу присущи определенные характеристики (анатомическая форма, величина и др.), которые определяются периодом формирования прикуса и местом зубной единицы в зубном ряду. Отклонения от физиологической нормы в количестве, размерах, форме, цвете, положении, сроках прорезывания, структуре твердых тканей расцениваются как аномалии зубов. Аномалии зубов требуют специализированного, порой длительного и многоэтапного, терапевтического, хирургического, ортодонтического, ортопедического лечения.
 9. Ранняя седина

  
   Название: Screenshot_2018-07-23 Smile Stock Photos and Pictures Getty Images(8).png
Просмотров: 294

Размер: 444.5 Кб
  С точки зрения трихологии, о ранней седине, или преждевременном поседении волос следует говорить в том случае, если первые седые волосы у человека появляются раньше 25-30 лет, а к 40 годам происходит обесцвечивание большей части волос. Условной нормой считается, если единичные седые волосы на голове обнаруживаются после 30-35 лет. Обычно они малозаметны на фоне общей массы нормально пигментированных волос. Первыми начинают седеть виски и передняя часть головы; к 50-55 седина, как правило, охватывает все волосы, равномерно распределяясь во всех зонах. Считается, что у брюнеток седые волосы появляются раньше, чем у натуральных блондинок, но зато обладатели темных волос седеют медленнее светловолосых.
 10. Тонкие волосы

  Цитата Сообщение от nedug134001 Посмотреть сообщение
  
   Название: Screenshot_2018-07-19 Smile Stock Photos and Pictures Getty Images(13).png
Просмотров: 261

Размер: 276.3 Кб
  К основным характеристикам волос относятся: длина, толщина, густота, жесткость, цвет, прочность, эластичность, форма и пористость. Кроме этого, в зависимости от активности функционирования сальных желез кожи головы, волосы подразделяются на различные типы (нормальные, сухие, жирные, смешанные). Те или иные особенности волос необходимо знать и учитывать при проведении как повседневного домашнего, так и профессионального салонного ухода. Тонкие волосы - это волосы, имеющие малую толщину, недостаточную жесткость и густоту. От природы обладателями действительно тонких и редких волос является всего 10% женщин; во всех остальных случаях истончение и поредение волос связано с неправильным уходом за волосами нормальной толщины и густоты.

 11. Аденоиды

  
   Название: s1200.jpg
Просмотров: 293

Размер: 30.1 Кб
  Аденоиды – патологическое увеличение носоглоточной миндалины. Заболевание выявляется у 5-8% детей в возрасте от 3 до 7 лет, одинаково часто поражает мальчиков и девочек. У детей старшего возраста частота заболеваемости уменьшается. У пациентов в возрасте старше 15 лет гипертрофия носоглоточной миндалины выявляется редко, хотя в отдельных случаях болеть могут и взрослые.
  Вместе и пищей, водой и воздухом в организм человека через рот проникает огромное количество микробов. В глотке находятся лимфоидные образования (миндалины), которые препятствуют проникновению инфекции и защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Миндалины образуют глоточное кольцо (кольцо Вальдейра-Пирогова). Носоглоточная миндалина входит в состав глоточного кольца и располагается на своде носоглотки. Миндалина хорошо развита у детей, с возрастом уменьшается и часто полностью атрофируется.
  Категории
  Без категории
 12. Бруксизм

  
   Название: samtweiss_zahnheilkunde_kieferorthopadie_aesthetische_zahnmedizin_2-1030x687.jpg
Просмотров: 304

Размер: 39.1 Кб
  Бруксизм – пароксизмальный скрежет зубами, возникающий вследствие спазма жевательных мышц, стискивания челюстей и их интенсивного движения относительно друг друга. В период молочного прикуса (от момента прорезывания зубов до 7 лет) бруксизм встречается примерно у половины детей; распространенность проблемы среди взрослых составляет 5-10%. О бруксизме у детей и взрослых говорят в том случае, если скрип и скрежет зубами возникает во время сна; если данные проявления случаются в дневное время, такое состояние расценивается как бруксиомания. Бруксизм и бруксиомания относятся к парафункциям жевательных мышц (оральным парафункциям)
  Метки: бруксизм Добавить / редактировать метки
  Категории
  Без категории
 13. Средний кариес

  
   Название: zdorovye-zuby-1-1024x683.jpg
Просмотров: 305

Размер: 61.0 Кб
  Средний кариес – кариозное поражение зуба с локализацией полости в пределах эмали и среднего слоя дентина. Кариес является самым распространенным заболеванием в терапевтической стоматологии; при этом средний и глубокий кариес – его наиболее частыми клинико-морфологическими формами. Средний кариес является промежуточным этапом между поверхностным и глубоким кариесом. Средний кариес встречается преимущественно в молодом и зрелом возрасте, однако нередко поражает и молочные зубы. С точки зрения клинического течения различают острый и хронический средний кариес. По локализации средний кариес может быть пришеечным, фиссурным, контактным.
 14. Бутылочный кариес

  
   Название: D0BAD0B0D0BFD180D0B8D0B7D18B-1024x1024.jpg
Просмотров: 302

Размер: 110.6 Кб
  Бутылочный кариес - ранний детский кариес, выявляющийся у детей в возрасте 1-3 лет. Другие названия раннего детского кариеса – «ясельный», «бутылочный», «кефирный», «кариес вскармливания», «циркулярный» и др. в той или иной степени отражают возраст, в котором возникает заболевание, пути его возникновения и характер поражения зубов. Риск развития бутылочного кариеса прямо пропорционален продолжительности грудного или бутылочного вскармливания ребенка: так, у детей, сосавших грудь или бутылочку до 1 года, кариес выявляется в 6% случаев; до 1,5 лет – в 25%; до 2-х лет - в 38-40% случаев. Проблема раннего выявления и лечения бутылочного кариеса заслуживает самого пристального внимания со стороны детской стоматологии и педиатрии в целом, поскольку осложненные формы патологии могут вызывать поражение и гибель зачатков постоянных зубов.
 15. Перхоть

  
   Название: Screenshot_2018-07-19 Smile Stock Photos and Pictures Getty Images(14).png
Просмотров: 299

Размер: 364.1 Кб
  Перхоть не остается незамеченной и в первую очередь она является эстетической проблемой для пациентов, так как внешний вид человека с перхотью в волосах становится неопрятным и малоприятным. Чрезмерное мытье и вычесывание перхоти с использованием фена лишь усиливают симптоматику. У людей с темными волосами перхоть более заметна, она располагается в виде чешуек по всей массе волосяного покрова, так как при расчесывании чешуйки слущенного эпителия смещаются вниз. Пациенты отмечают зуд, иногда кожа головы мацерируется из-за расчесов. Волосы становятся тусклыми, ломкими, секущимися, из-за того что слой перхоти мешает нормальному функционированию волосяных фолликулов. Если перхоть имеет распространенный характер и никаких мероприятий по ее устранению не проводится, может начаться выпадение волос. Люди, для кого перхоть является проблемой, стараются носить головные уборы, окрашивать волосы в светлее оттенки, чтобы сделать ее менее заметной, чем еще более усугубляют ...